Banner


zurück
 

Coleoptera - Cantharidae - Weichkäfer


Cantharis livida Linné, 1758 - Variabler Weichkäfer

Bild Nr.1Bild Nr.2Bild Nr.3
Bild Nr. 1: Imago
Jungfernheide (BE), 03.05.2009   M. Woelky  J. Esser
Bild Nr. 2: Imago
Jungfernheide (BE), 15.06.2007   M. Woelky  J. Esser
Bild Nr. 3: Imago
Jungfernheide (BE), 22.05.2011   M. Woelky  J. Esser

Erläuterungen der Abkürzungen