Banner Gesamtartenliste
Libellen
Zygoptera
Kleinlibellen
Anisoptera
Großlibellen

zur Familienübersicht

Art danach

Libellen (Odonata)


Libellula fulva Müller, 1764 - Spitzenfleck
aus der Familie: Libellulidae - Segellibellen

Bild Nr.1Bild Nr.2Bild Nr.3Bild Nr.4
Bild Nr. 1: Imago ♂ | Jungfernheide (BE) 31.05.2018   B. Krüger
Bild Nr. 2: Imago ♀♂ | Krausnicker Polder (LDS) 08.06.2014   A. Krämer
Bild Nr. 3: Imago ♂ | Jungfernheide (BE) 31.05.2018   B. Krüger
Bild Nr. 4: Imago ♀ | Zehdenick (OHV) 15.05.2009   B. Schulze

Erläuterungen der Abkürzungen